Фасади от камък

Окачени каменни фасади

Основният принцип при проектиране и изграждане на вентилируеми (окачени) фасади е облицовъчният слой да се обособи като самостоятелна конструктивна форма. При липса да директна връзка с носещата конструкция, фасадата се премества и деформира независимо от поведението на носещата конструкция и се намаляват рисковете от увреждане на облицовката, вследствие на структурни промени в носещите елементи. Освен това, във формираното въздушно пространство влагата от помещенията и строителната такава бързо и безпрепятствено се отделя навън.

Окачената фасада има множество предимства пред традиционната измазана фасадна стена. По правило външната стена е подложена на различни атмосферни фактори през експлоатационния си период - много високи и ниски температури, дъжд, вятър, агресивни газове. Това често води до увреждане на шпаклованите стени - поява на пукнатини и задържане на вода. Следва намокряне на топлоизолацията и нарушаване на климатичния комфорт в помещенията, а практически незащитената вече стена е подложена на разрушително външно въздействие. Тези проблеми са изцяло избегнати при вентилируемите фасади. Те представляват своеобразен екран пред външната стена, който осигурява надеждната защита от природните въздействия. Така носещата стена гарантирано остава суха и не подлежи на разрушително въздействие при рязко понижаване на температурите.

Чрез използване на окачени фасади отпада и проблемът със сезонността на строителството. Те могат да се монтират по всяко време на годината, защото нямат мокри процеси. Замяната на повредена каменна плоча също става бързо и лесно.

Каменните вентилируеми фасади намират широко приложение при обществени, жилищни и административни сгради. Често се използват и за реконструкция на стари сгради, защото в преобладаващото число случаи не е необходим никакъв ремонт на повредените, стари стени.

Функционалните слоеве, от които се състои една такава фасада, са: носеща стенна конструкция, топлоизолация, вентилационен слой (кухина), окачваща система и облицовъчен слой от каменни плочи.

Обикновено носещата стена е тухлена или стоманобетонна. От съществено значение при изграждане на вентилируемата фасада са отклоненията на стената по вертикала и хоризонтала, затова те се определят предварително.

Топлоизолационният слой обикновено е от каменна вата или едностранно каширана минерално-ватна плоча с дебелина от 5 до 12см, в зависимост от климатичните условия и относително голяма плътност. Ватата е предпочитан материал, защото, освен добрите си топлоизолационни качества, представлява ефективна преграда за разпространението на различни шумове.Топлоизолацията се монтира директно към стената по известните начини - залепване и/или механично прикрепване. Дюбелите за механично прикрепване са за предпочитане, когато се прави реконструкция на съществуваща сграда. При нови конструкции са приложими и двата метода.

Каширането дава възможност за пропускане на водните пари от сградата и предотвратява замърсяването от прах при циркулацията на въздуха, като така се гарантира запазване на топлоизолационните качества.