Проектиране

Ние предлагаме комплексно проектиране на сгради и съоръжения в пълния спектър на архитектурната практика – градоустройствено планиране, проектиране и реконструкция на обществени, жилищни и промишлени сгради, спортни съоръжения и интериорен дизайн.
 
В процеса на проектиране и осъществяване на вашите идеи ние търсим оптималното съотношение между функционалност и естетика, между качество и икономичност, отчитайки индивидуалните особености на всеки обект и желанията на инвеститора.
 
С цел цялостната реализация на архитектурния проект, ние работим в сътрудничество с множество професионалисти - строителни инженери, специалисти по вентилация и климатизация, електро инженери, ВиK специалисти, геодезисти, ландшафтни архитекти и др.

Предлагаме и изготвяне на ПУП за смяна на предназначение на имоти, промяна на граници, обединяване и разделяне на поземлени имоти, изготвяне на РУП.
 
Проектите ни разглеждат всеки аспект, който касае реализацията и функционирането на сградата:


Ние от GamaBuild  предлагаме и консултантски услуги и осигуряваме пълна гама проектна документация за изграждането на обекта, включително общински и държавни разрешителни за проектите.